Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Walne Zgromadzenie 2020 r

   Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia 2020 r.

Przypominamy o głosowaniu nad Uchwałami Walnego Zgromadzenia  Członków KSM

w dniu 28.10.2020 r. w siedzibie Spółdzielni

Informujemy , iż w związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd RP ( epidemia  Koronawirusa Covid -19 ) istnieje również możliwość wysłania

 wypełnionej karty do głosowania ( do pobrania na stronie KSM ) w formie elektronicznej (scan).

Pobraną kartę do głosowania należy wydrukować ,wypełnić , podpisać i jej scan wysłać na adres e-mail : ksmkoluszki@o2.pl

w  dniu 2

Uchwała Nr 1-2020 -zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działal.pdf

Uchwała Nr 2-2020 -zatwierdzenie sprawozdania finansowego KSM z.pdf

Uchwała Nr3-2020 - podział nadwyżki bilansowej KSM za 2019.pdf

Uchwała Nr4-2020 -zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z .pdf8. 10.2020r. w godz 800-1900

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_KSM-2019.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf

Pełnomocnictwo -do głosowani.pdf

Karta do głosowania.pdf

CIT-8(28) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.pdf

PoziomIstotn-20200930145744.SprawozdaniaFinans