Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Zmiana regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w zasobach KSM oraz zmiana harmonogramu dociepleń

 

Zmiana regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w zasobach KSM

W dniu 13.04.2023 na posiedzeniu Rady Nadzorczej  podjęto Uchwałę Nr 15 / 2023 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach oraz zmiany Uchwały RN 5/2020 z dnia 25.02.2020 r.

Traci moc obowiązywania harmonogram dociepleń budynków w zasobach  Spółdzielni

ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.02.2020 r. Uchwałą Nr5/2020 r .

Harmonogram dociepleń w zasobach Spółdzielni ustala corocznie Rada Nadzorcza w ramach zatwierdzenia planu gospodarczego KSM na dany rok .