Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych styczeń 2023 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych luty 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych budową garażu na os. Głowackiego.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Zmiana Stawek Eksploatacji Funduszu Remontowego i Funduszu Termomodernizacji od 01.04.2020 r.

Informujemy , iż zgodnie z Uchwałami Zarządu Koluszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej Nr 68/2019 oraz Nr 69/2019 pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17grudnia 2019 r. ,od 01kwietnia 2020r. ulegają zmianie wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz garaże w pozycjach :

-dla lokali mieszkalnych - opłata eksploatacyjna fundusz remontowy, fundusz termomodernizacyjny

-dla garaży - opłata eksploatacyjna

Stawki opłat w lokalach mieszkalnych od 01.04.2020 przedstawiać się będą następująco :

Nieruchomość Nr 1- Żwirki 15 , 17 , Traugutta  11, 9,  7

a)opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem :2, 46 zł. / m2 p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa :2, 65 zł/m2 p.u

b)fundusz remontowy :0, 60 zł/m2 p.u

c)fundusz termomodernizacyjny :1,00 zł/m2 p.u

Nieruchomość Nr 2 - Budowlanych 6

a) opłata eksploatacyjna

- dla lokali mieszkalnych z członkostwem :2,25 zł/m2 p.u

- dla lokali mieszkalnych bez członkostwa : 2.47 zł/m2 p.u

b)fundusz remontowy:0,30 zł/m2p.u

c)fundusz termoizolacyjny : 0,75zł/m2 p.u

Nieruchomość Nr 4 - Ludowa 5,  Głowackiego 27B

a/opłata eksploatacyjna:

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,40 zł/m2 p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa :2,68 zł/m2p.u

b/fundusz remontowy : 0,50 zł/m2 p.u

c/ fundusz termoizolacyjny : 0,80 zł/m2p.u

Nieruchomość Nr 5 - Głowackiego 27

a/opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,30 zł/m2 p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa : 2,59 zł/m2 p.u

b/fundusz remontowy : 0,73 zł/m2 p.u

c/fundusz termomodernizacyjny : 0,45 zł /m2 p.u

Nieruchomości Nr 9 - Głowackiego 10 , Głowackiego 12

a/opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,40 zł /m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa : 2,59 zł/m2 p.u

b/fundusz remontowy :0,33zł/m2p.u.

c/fundusz termomodernizacyjny : 0,58 zł/ m2p.u

Nieruchomość Nr 11 -  11-go Listopada 35 A , 11-go Listopada 35 ,11-go Listopada 33A ,11-go Listopada 33 B , 11-go Listopada 35 B

a/opłata eksploatacyjna

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,55 zł/m2 p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa : 2,78zł/m2p.u

b/fundusz remontowy : 0,58 zł/m2p.u

c/fundusz termomodernizacyjny : 0,38 zł/m2p.u

Nieruchomość NR 12 - Sikorskiego 1, Sikorskiego 3 ,11-go Listopada 31 A

a/opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,50 zł/m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa :2,75zł/m2p.u

b/fundusz remontowy : 0,40zł/m2 p.u

c/fundusz termomodernizacyjny : 0,65 zł/m2p.u

Nieruchomość Nr 13 - Sikorskiego 7, Sikorskiego 7A ,Sikorskiego 5

a/opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem : 2,40zł/m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa ;2,61 zł/m2 p.u

b/fundusz remontowy :0,80zł/m2p.u

c/fundusz termomodernizacyjny :0,50 zł/m2p.u.

Nieruchomość Nr 14 -  Sikorskiego 9

a/opłata eksploatacyjna

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem ;2,60zł/m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa : 3,00zł/m2p.u

b/fundusz remontowy :0,65 zł/m2p.u

c/fundusz termomodernizacyjny:0,50zł/m2p.u

Nieruchomość Nr 19 - Andersa 3 , Andersa 1,Andersa 5,Sikorskiego 11

a/opłata eksploatacyjna

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem ; 2.30 zł/m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa ;2,44zł/m2p.u.

b/fundusz remontowy : 0,50 zł/m2p.u.

c/fundusz termomodernizacyjny :0,70zł/m2p.u

Nieruchomość Nr 20 - Andersa 8, Andersa 10, Andersa 10A

a/opłata eksploatacyjna

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem :2,30zł/m2p.u

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa :2,50zł/m2p.u.

b/fundusz remontowy :0,45zł/m2p.u

c/fundusz termomodernizacyjny:0,70 zł/m2p.u

Nieruchomość Nr 21 - Andersa 2

a/opłata eksploatacyjna :

-dla lokali mieszkalnych z członkostwem :2,40zł/m2p.u.

-dla lokali mieszkalnych bez członkostwa :2,59zł/m2p.u.

b/fundusz remontowy :0,80zł/m2p.u

 

Opłaty eksploatacyjne dla garaży od 01.04.2020 r. przedstawiać się będą następująco w poszczególnych nieruchomościach :

 

Nieruchomość Nr 1 - 05 Żwirki

opłata eksploatacyjna :

a/dla garaży ,gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw. remonty

-z członkostwem : 2,66 zł/m2p.u.+ Vat

-bez członkostwa :2,76 zł/m2 p.u + Vat

Nieruchomość Nr 3 - 05 Budowlanych

opłata eksploatacyjna :

a/dla garaży ,gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw remonty

- z członkostwem : 3,02 zł/m2 p.u.+Vat

- bez członkostwa : 3,12zł/m2 p.u.+ Vat

b/dla garaży ,gdzie nie uwzględniono zwiększenia opłaty eksploatacyjnej o tzw.remonty

- z członkostwem : 2,22 zł/m2 p.u +Vat

- bez członkostwa : 2,32 zł/m2 p.u +Vat

Nieruchomość Nr 7- przy ul. Ludowej 5

opłata eksploatacyjna :

dla garaży,gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw. remonty .

-z członkostwem : 3,29 zł/m2p.u. + Vat

- bez członkostwa : 3,39 zł/m2p.u + Vat

Nieruchomość Nr 10 - oś. Głowackiego

opłata eksploatacyjna :

a/dla garaży ,gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw. remonty

- z członkostwem : 2,81 zł/ p.u.+Vat

-bez członkostwa : 2,91 zł/m2p.u +Vat

b/dla garaży ,gdzie nie uwzględniono zwiększenia opłaty eksploatacyjne o tzw. remonty

- z członkostwem : 2,01zł/m2p.u.+Vat

-bez członkostwa : 2,11 zł/m2 p.u + Vat

Nieruchomości NR 15 - oś.Partyzantów

opłata eksploatacyjna :

a/dla garaży , gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw. remonty

- z członkostwem : 2,57 zł/m2p.u. + Vat

- bez członkostwa : 2,67 zł/m2p.u.+ Vat

b/dla garaży ,gdzie nie uwzględniono zwiększenia opłaty eksploatacyjnej o tzw. remonty

- z członkostwem : 1,62 zł/m2p.u. + Vat

- bez członkostwa :1,72 zł/m2p.u. + Vat

Nieruchomość Nr 22 - oś. Głowackiego

opłata eksploatacyjna :

dla garaży gdzie uwzględniono zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o tzw.remonty

- z członkostwem : 2,35zł/m2p.u.+ Vat

- bez członkostwa : 2,45 zł/m2p.u + Vat

 

Opłata eksploatacyjna dla lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie

Nieruchomości Nr 24 od 01.04.2020r. wynosić będzie - 3,00 zł/m2p.u.

 

Uzasadnieniem dokonywanych zmian są następujące okoliczności :

1.W przypadku opłaty eksploatacyjnej zwiększenie wysokości spowodowała konieczność niwelowania ujemnych wyników na niektórych nieruchomościach na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wygenerowanymi w latach 2015-2017,wzrost cen prac konserwacyjnych finansowanych ze środków eksploatacji .w szczególności kosztów przeglądów obowiązkowych:

budowlanych ,elektrycznych ,kominiarskich ,gazowych i powiązanymi z nimi czynnościami dotyczącymi wykonania zabezpieczeń ,czyszczeń ,wymian urządzeń.

Wzrastają także koszty dotyczące deratyzacji , montażu stojaków na rowery,ławki i podobnych innych prac na terenach wspólnych .Od 2020r. zwiększa się również cena energii elektrycznej(oświetlenie ),koszty administracyjne oraz płaca minimalna . W największym stopniu wzrostowi uległy koszty robót remontowych oraz termomodernizacyjnych zarówno w zakresie wzrostu cen materiałów jak i w zakresie świadczonych usług. Wprowadzone stawki opłat są zróżnicowane (jak stosowano dotychczas) dla poszczególnych nieruchomości i wynikają z przeprowadzonej analizy planowanych przychodów i kosztów.

Wykaz ważniejszych prac remontowych i termomodernizacyjnych zostanie zamieszczony na stronie internetowej KSM , niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą planów gospodarczych na 2020 r. Wyjaśniamy ,iż wysokość stawki opłat z tytułu eksploatacji ,remontów oraz termomodernizacji nie zmieniane były od 2015 roku. Wprowadza w tym okresie zwiększenia opłat z tytułu : śmieci ,energii cieplnej,wody kanalizacji, to opłaty niezależne od Sp-ni ,na które nie mamy wpływu .