Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
Informacja w sprawie korekt montażowych
ZAWIADOMIENIE-Naprawy i korekty gwarancyjne producenta garaży blaszanych -spotkanie w dniu 20 listopada 2021 r .w godz. 11 -13
ZAWIADOMIENIE o ustalonym terminie kolejnego zebrania właścicieli 40 garaży blaszanych w dniu 26 listopada 2021 o godz.20.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Uwaga z dniem 01.12.2020 r. nastąpią zmiany w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach KSM w poz.centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje ,że w związku z informacją Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.z o.o.w Koluszkach o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła stanowiącej podstawę naliczania opłat za energię cieplną i usługi przesyłowe oraz dystrybucyjne zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - postanawia : z dniem 01.12.2020r wprowadzić zmianę w wysokości opłat dla lokali mieszkalnych w pozycjach : centralne ogrzewanie , podgrzanie wody użytkowej.

Uchwała Nr 48 /2020 Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia : 27 października 2020 r. w sprawie zmiany opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach od 01.12.2020 roku w pozycji : centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej.

Uchwała została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej KSM w dniu 29 października 2020 r.

Uchwała Zarządu 48-2020.pdf