Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Uchwały

Uchwały Rady Nadzorczej KSM 2024r.
2024-03-04
Uchwała Nr 15-2023 w sprawie zmiany regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w zasobach KSM.
2024-02-29
Uchwała Nr 22-2022 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy zakup środków trwałych dla potrzeb utrzymania terenów zewnętrznych KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 19-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 526-1 przy ul. Głowackiego w Koluszkach na prowadzenie tzw. ogródków działkowych.
2022-07-14
Uchwała Nr 18 - 2022 w sprawie zmiany opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach KSM od 01.07.2022r.
2022-07-14
Uchwała Nr 17-2022 zmiany opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.07.2022 r w pozycji centralne ogrzewanie , opłata stała oraz podgrzanie wody użytkowej.
2022-07-14
Uchwała Nr 15-2022 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Człn
2022-07-14
Uchwała RN 13-2022.pdf w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie Izodom sp.z o.o.Sp.K. docieplenia szczytów budynków Ludowa 5 i Budowlanych 6 w zasobach KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 12- 2022 w sprawie zawieszenia stosowania par.5 pkt.5 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą nr 32-2019 z dnia 27.08.2019 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 11- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu finansowego KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 10 -2022 w sprawie bezprzetargowego zlecenia firmie EKO-BUD docieplenia stropodachów przez wdmuch materiałów sypkich na 10 budynkach w zasobach KSM.
2022-03-23
Uchwała Nr 8 - 2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów i termomodernizacji KSM na 2022 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 7- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu remontów KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 6 - 2022 w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień oraz przetargów przez KSM .
2022-02-10
Uchwała Nr 5-2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego KSM na 2022 r .
2022-02-10
Uchwała Nr 2-2022 r .w sprawie zmiany wysokości opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ,dla lokali mieszkalnych , użytkowników garaży oraz najemców lokali użytkowych w zasobach KSM.
2022-02-10
Uchwała Nr 1-2022 r.w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 60-2021 w sprawie zaliczenia w pozostałe przychody operacyjne przedawnionych udziałów byłych członków KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 55-2021- w sprawie zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz garaże w zasobach KSM w pozycjach-opłata eksploatacyjna,konserwacje,przeglądy od 01.04.2022 r.
2021-11-30
Uchwała Nr 54-2021-w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie EKO-BUD Michał Wypchlak docieplenia stropodachu przez wdmuch materiałów sypkich na budynku przy ul. Ludowej 5
2021-11-30
<<
>>
1
2