Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
Informacja w sprawie korekt montażowych
ZAWIADOMIENIE-Naprawy i korekty gwarancyjne producenta garaży blaszanych -spotkanie w dniu 20 listopada 2021 r .w godz. 11 -13
ZAWIADOMIENIE o ustalonym terminie kolejnego zebrania właścicieli 40 garaży blaszanych w dniu 26 listopada 2021 o godz.20.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Walne Zgromadzenie 2022 -informacje dla członków.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Uchwały

Uchwała Nr 22-2022 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy zakup środków trwałych dla potrzeb utrzymania terenów zewnętrznych KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 19-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 526-1 przy ul. Głowackiego w Koluszkach na prowadzenie tzw. ogródków działkowych.
2022-07-14
Uchwała Nr 18 - 2022 w sprawie zmiany opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach KSM od 01.07.2022r.
2022-07-14
Uchwała Nr 17-2022 zmiany opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.07.2022 r w pozycji centralne ogrzewanie , opłata stała oraz podgrzanie wody użytkowej.
2022-07-14
Uchwała Nr 15-2022 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Człn
2022-07-14
Uchwała RN 13-2022.pdf w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie Izodom sp.z o.o.Sp.K. docieplenia szczytów budynków Ludowa 5 i Budowlanych 6 w zasobach KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 12- 2022 w sprawie zawieszenia stosowania par.5 pkt.5 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą nr 32-2019 z dnia 27.08.2019 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 11- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu finansowego KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 10 -2022 w sprawie bezprzetargowego zlecenia firmie EKO-BUD docieplenia stropodachów przez wdmuch materiałów sypkich na 10 budynkach w zasobach KSM.
2022-03-23
Uchwała Nr 8 - 2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów i termomodernizacji KSM na 2022 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 7- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu remontów KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 6 - 2022 w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień oraz przetargów przez KSM .
2022-02-10
Uchwała Nr 5-2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego KSM na 2022 r .
2022-02-10
Uchwała Nr 2-2022 r .w sprawie zmiany wysokości opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ,dla lokali mieszkalnych , użytkowników garaży oraz najemców lokali użytkowych w zasobach KSM.
2022-02-10
Uchwała Nr 1-2022 r.w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 60-2021 w sprawie zaliczenia w pozostałe przychody operacyjne przedawnionych udziałów byłych członków KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 55-2021- w sprawie zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz garaże w zasobach KSM w pozycjach-opłata eksploatacyjna,konserwacje,przeglądy od 01.04.2022 r.
2021-11-30
Uchwała Nr 54-2021-w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie EKO-BUD Michał Wypchlak docieplenia stropodachu przez wdmuch materiałów sypkich na budynku przy ul. Ludowej 5
2021-11-30
Uchwała Nr 53-2021 -w sprawie zmiany wysokości czynszu najmu ,stawki eksploatacji dla lokali użytkowych w zasobach KSM
2021-11-30
Uchwała Nr 52-2021 - w sprawie wykonania planu remontów i termomodernizacji KSM wg ewidencji na 30.09.2021r
2021-11-30
<<
>>
1
2