Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych sierpień 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych wrzesień 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
INFORMACJA -ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ ZA 2022 R
Dzień dziecka - na 11 Listopada w Koluszkach
Spotkanie w sprawie przyznanych odszkodowań za udział w prawie współwłasności drogi położonej przy ul. Głowackiego w Koluszkach
BRAK CIEPŁEJ WODY od 07.08 do 13.08.2023 r.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Uchwały

Uchwała Nr 22-2022 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy zakup środków trwałych dla potrzeb utrzymania terenów zewnętrznych KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 19-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 526-1 przy ul. Głowackiego w Koluszkach na prowadzenie tzw. ogródków działkowych.
2022-07-14
Uchwała Nr 18 - 2022 w sprawie zmiany opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach KSM od 01.07.2022r.
2022-07-14
Uchwała Nr 17-2022 zmiany opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.07.2022 r w pozycji centralne ogrzewanie , opłata stała oraz podgrzanie wody użytkowej.
2022-07-14
Uchwała Nr 15-2022 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Człn
2022-07-14
Uchwała RN 13-2022.pdf w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie Izodom sp.z o.o.Sp.K. docieplenia szczytów budynków Ludowa 5 i Budowlanych 6 w zasobach KSM.
2022-07-14
Uchwała Nr 12- 2022 w sprawie zawieszenia stosowania par.5 pkt.5 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą nr 32-2019 z dnia 27.08.2019 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 11- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu finansowego KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 10 -2022 w sprawie bezprzetargowego zlecenia firmie EKO-BUD docieplenia stropodachów przez wdmuch materiałów sypkich na 10 budynkach w zasobach KSM.
2022-03-23
Uchwała Nr 8 - 2022 w sprawie zatwierdzenia planu remontów i termomodernizacji KSM na 2022 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 7- 2022 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu remontów KSM za 2021 r.
2022-03-23
Uchwała Nr 6 - 2022 w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień oraz przetargów przez KSM .
2022-02-10
Uchwała Nr 5-2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego KSM na 2022 r .
2022-02-10
Uchwała Nr 2-2022 r .w sprawie zmiany wysokości opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ,dla lokali mieszkalnych , użytkowników garaży oraz najemców lokali użytkowych w zasobach KSM.
2022-02-10
Uchwała Nr 1-2022 r.w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 60-2021 w sprawie zaliczenia w pozostałe przychody operacyjne przedawnionych udziałów byłych członków KSM
2022-02-10
Uchwała Nr 55-2021- w sprawie zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz garaże w zasobach KSM w pozycjach-opłata eksploatacyjna,konserwacje,przeglądy od 01.04.2022 r.
2021-11-30
Uchwała Nr 54-2021-w sprawie bezprzetargowego zlecenia Firmie EKO-BUD Michał Wypchlak docieplenia stropodachu przez wdmuch materiałów sypkich na budynku przy ul. Ludowej 5
2021-11-30
Uchwała Nr 53-2021 -w sprawie zmiany wysokości czynszu najmu ,stawki eksploatacji dla lokali użytkowych w zasobach KSM
2021-11-30
Uchwała Nr 52-2021 - w sprawie wykonania planu remontów i termomodernizacji KSM wg ewidencji na 30.09.2021r
2021-11-30
<<
>>
1
2