Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej a dnia 15 grudnia 2022 r.
2023-10-25
Regulamin wynajmu lokali użytkowych ,dzierżawy terenu ,oraz określający zasdy umieszczania szyldów i reklam na budynkach,obiektach i terenach zarządzanych przez KSM
2021-10-25
Zmiany w regulaminie przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
2021-04-29
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z uzytkownikami zwalniającymi lokale w KSM
2020-11-04
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w KSM
2020-02-28
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali z zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej
2020-01-09
Regulamin porządku domowego KSM
2019-03-05
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w KSM
2019-03-05
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
2019-03-05
Regulamin Rady Nadzorczej KSM
2019-02-18
Regulamin udzielania zamówień oraz przeprowadzania przetargów przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową na roboty budowlane, dostawy i usług.
2018-01-23