Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych czerwiec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2024
WALNE ZGROMADZENIE 2024
Zawiadomienie i porządek obrad
Regulamin
Pełnomocnictwo
SPRAWOZDANIA
Projekty Uchwał
Walne Zgromadzenie Członków KSM 2024- Podjęte Uchwały
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
BON ENERGETYCZNY
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej a dnia 15 grudnia 2022 r.
2023-10-25
Regulamin wynajmu lokali użytkowych ,dzierżawy terenu ,oraz określający zasdy umieszczania szyldów i reklam na budynkach,obiektach i terenach zarządzanych przez KSM
2021-10-25
Zmiany w regulaminie przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
2021-04-29
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z uzytkownikami zwalniającymi lokale w KSM
2020-11-04
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w KSM
2020-02-28
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali z zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej
2020-01-09
Regulamin porządku domowego KSM
2019-03-05
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w KSM
2019-03-05
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
2019-03-05
Regulamin Rady Nadzorczej KSM
2019-02-18
Regulamin udzielania zamówień oraz przeprowadzania przetargów przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową na roboty budowlane, dostawy i usług.
2018-01-23