Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
WALNE ZGROMADZENIE 2021
Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM za 2020 r
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSM za 2020 rok.
Regulamin przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Członków KSM w Koluszkach w trybie - na piśmie .
Uchwała Rady Nadzorczej KSM w sprawie zarządzenia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków KSM Uchwał - na piśmie-
Karta do głosowania wraz z oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych .
Pełnomocnictwo
Informacja o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM w2021 r. w trybie głosowania -na piśmie-
Projekty Uchwał - Walne zgromadzenie Członków KSM
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Regulaminy

Zmiany w regulaminie przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
2021-04-29
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z uzytkownikami zwalniającymi lokale w KSM
2020-11-04
Regulamin przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
2020-03-12
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w KSM
2020-02-28
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali z zasobach Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej
2020-01-09
Regulamin porządku domowego KSM
2019-03-05
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w KSM
2019-03-05
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
2019-03-05
Regulamin Rady Nadzorczej KSM
2019-02-18
Regulamin udzielania zamówień oraz przeprowadzania przetargów przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową na roboty budowlane, dostawy i usług.
2018-01-23