Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
WALNE ZGROMADZENIE 2021
Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM za 2020 r
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSM za 2020 rok.
Regulamin przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Członków KSM w Koluszkach w trybie - na piśmie .
Uchwała Rady Nadzorczej KSM w sprawie zarządzenia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków KSM Uchwał - na piśmie-
Karta do głosowania wraz z oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych .
Pełnomocnictwo
Informacja o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM w2021 r. w trybie głosowania -na piśmie-
Projekty Uchwał - Walne zgromadzenie Członków KSM
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Rada Nadzorcza

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej KSM zgodnie z obowiązującym regulaminem jej skład przedstawia się następująco:

 

 • Brzeska Jolanta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Radzikowska Marlena - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Słomka Szymon - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Fortuna Helena - Członek Rady Nadzorczej
 • Kasiura Bogusław - Członek Rady Nadzorczej
 • Stompór Karol - Członek Rady Nadzorczej
 • Budziarek Renata - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomaszewski Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
 • Szklarek Piotr - Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej KSM pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.30 - 18.00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 2.(DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO CZASU ODWOŁANIA PANDEMI COVID -19 )

 

Komisja Rewizyjna:

 • Radzikowska Marlena - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Fortuna Helena  - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Brzeska Jolanta - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Słomka Szymon - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Techniczna:

 • Stompór Karol - Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Kasiura Bogusław - Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej
 • Tomaszewski Krzysztof - Sekretarz Komisji Technicznej
 • Szklarek Piotr  - Członek Komisji Technicznej