Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Rada Nadzorcza

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej KSM zgodnie z obowiązującym regulaminem jej skład przedstawia się następująco:

 

 • Brzeska Jolanta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Radzikowska Marlena - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Słomka Szymon - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Fortuna Helena - Członek Rady Nadzorczej
 • Kasiura Bogusław - Członek Rady Nadzorczej
 • Stompór Karol - Członek Rady Nadzorczej
 • Budziarek Renata - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomaszewski Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
 • Szklarek Piotr - Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej KSM pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.30 - 18.00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 2.

 

Komisja Rewizyjna:

 • Fortuna Helena - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Radzikowska Marlena - Zastępca Przewodniczącego KR
 • Brzeska Jolanta - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Słomka Szymon - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Techniczna:

 • Stompór Karol - Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Kasiura Bogusław - Zastępca Przewodniczącego KT
 • Tomaszewski Krzysztof - Sekretarz Komisji Technicznej
 • Budziarek Renata - Członek Komisji Technicznej