Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych maj 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
INFORMACJA -ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ ZA 2022 R
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Rada Nadzorcza

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej KSM zgodnie z obowiązującym regulaminem jej skład przedstawia się następująco:

 

 • Małgorzata Czarnecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Krystyna Hamera - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Jerzy Szwarc - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Teresa Dałkowska- Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Markowska -Kurc - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Szklarek - Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Jeziorski - Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Piekacz - Członek Rady Nadzorczej
 • Konrad Surmański - Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej KSM pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.30 - 18.00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 2.(DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO CZASU ODWOŁANIA PANDEMI COVID -19 )

 

Komisja Rewizyjna:

 • Krystyna Hamera -    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Radosław Jeziorski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Zbigniew Piekacz  -   Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Konrad Surmański  - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Techniczna:

 • Teresa Dałkowska  -  Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Maria Markowska-Kurc  -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej
 • Jerzy Szwarc -  Sekretarz Komisji Technicznej
 • Piotr Szklarek  - Członek Komisji Technicznej