Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych czerwiec 2024
WALNE ZGROMADZENIE 2024
Zawiadomienie i porządek obrad
Regulamin
Pełnomocnictwo
SPRAWOZDANIA
Projekty Uchwał
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Uwaga dnia 08.05.2024 wyłączamy ogrzewanie.
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Projekty Uchwał

 

1. Projekt Uchwały zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KSM z działalności w 2023 r.

Projekt Uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KSM za 2023 r. .pdf

2.Projekt Uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego KSM za 2023 r.

Projekt Uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego KSM za 2023 r..pdf

3.Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KSM za działalność w 2023 r. 

Projekt Uchwały udzielenia absolutorium za 2023 dla Prezes Zarządu KSM.pdf 

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 r. dla Z-cy Prezesa KSM.pdf  

4.Projekt Uchwały w sprawie zagospodarowania wyników finansowych za 2023 r.

Projekt Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej KSM za 2023 r. .pdf

5. Projekt Uchwały zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej KSM z działalności w 2023 r. 

Projekt Uchwały zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KSM za 2023 r. .pdf