Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Plan remontów na rok 2019 uchwalony

Plan remontów na rok 2019 uchwalony

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontów – w 2019 roku do wykonania przewidziano niżej wymienione – ważniejsze prace.

Ponadto wyjaśniamy, iż na bieżąco realizujemy wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania terenów wokół budynku, formowania drzew i krzewów, prac porządkowych, konserwacyjnych itp.W przypadku pytań dotyczących planowanych robót oraz ewentualnych uwag co do ich wykonania prosimy o kontakt z administracją Sp-ni.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość Nr 1 (Osiedle Żwirki) - Żwirki 15, Żwirki 17, Traugutta 11, Traugutta 9, Traugutta 7

 • Utwardzenie terenu pod śmietnik, niwelacja terenu przy śmietniku.
 • Termomodernizacja budynku – docieplenie stropodachu, ścian podłużnych oraz izolacja fundamentów – Traugutta 9.
 • Remont oświetlenia na klatkach schodowych, wymiana na lampy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu– Traugutta 7, Traugutta 9, Traugutta 11.
 • Malowanie klatek schodowych. – Traugutta 7, Traugutta 9, Traugutta 11.

Nieruchomość Nr 2 (Oś. Budowlanych) – Budowlanych 6

 • Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych w mieszkaniach.
 • Wymiana zaworów odcinających w węźle cieplnym szt. 4 w tym 5/4" – szt. 2, φ1½" – szt. 2
 • Bieżąca konserwacja budynku i instalacji.

Nieruchomość Nr 3 (garaże)

 • Rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem terenu przy garażach.
 • Bieżąca konserwacja

Nieruchomość Nr 4 budynki nr 5, 6 (Oś. Głowackiego) - Ludowa 5, Głowackiego 27B

 • Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników Jad na potrzeby ccw. - konserwacja, wymiana zaworów, czyszczenie odmulaczy.
 • Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej Głowackiego 27B.
 • Wymiana wodomierzy na radiowe – Głowackiego 27B.
 • Roboty remontowe pomieszczeń piwnicznych w II kl. schodowej na 15 szt. komórek lokatorskich w bud. Nr 6.
 • Wymiana drzwi wejściowych III klatka schodowa.
 • Malowanie klatek schodowych – Ludowa 5
 • Wymiana drzwi wejściowych. – Ludowa 5

Nieruchomość Nr 5 (Oś. Głowackiego) - Głowackiego 27

 • Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników Jad na potrzeby ccw. - konserwacja, wymiana zaworów, czyszczenie odmulaczy – wymiennik w bud. Nr 6

Nieruchomość Nr 9 – budynki 7, 8 (Oś. Głowackiego) - Głowackiego 12, Głowackiego 10

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED w klatkach schodowych Głowackiego 10.
 • Docieplenie ściany szczytowej – Głowackiego 10 (od strony ulicy).
 • Wymiana przewodu zasilającego oświetlenie zewnętrzne od stacji trafo do garaży wzdłuż budynku Głowackiego 10, Głowackiego 12

Nieruchomość Nr 11 – budynki Nr 1, 2, 3, 4, 5 – (Oś Partyzantów) - 11 Listopada 35A, 11 Listopada 35, 11 Listopada 33A, 11 Listopada 33B, 11 Listopada 35B

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Montaż stojaków na rowery - 11 listopada 35.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Docieplenie ścian podłużnych 11 Listopada 35A wraz z demontażem i utylizacją azbestu, docieplenie stropodachu, naprawa balkonów.

Nieruchomość Nr 12 – budynki Nr 6, 7, 8 – (Oś Partyzantów) - Sikorskiego 1, 11 Listopada 31A, Sikorskiego 3

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników Jad na potrzeby Ccw. - czyszczenie odmulaczy w węźle cieplnym.
 • Montaż stojaków na rowery przy II i III klatce schodowej.
 • Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 1

Nieruchomość Nr 13 – budynki Nr 9,10,11 (Oś. Partyzantów) - Sikorskiego 7, Sikorskiego 7A, Sikorskiego 5

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 7.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników Jad na potrzeby Ccw. - wymiana zaworów, czyszczenie odmulaczy w węźle cieplnym.
 • Niwelacja chodnika, demontaż schodów przy zejściu z chodnika na ulice w kierunku budynku Sikorskiego 9.
 • Wymiana zaworu φ65 – szt. 2 na rozdzielaczu bl. 10.

Nieruchomość Nr 14 – budynek Nr 14 (Oś. Partyzantów) - Sikorskiego 9

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
 • Malowanie klatek schodowych. V, VI – klatka (2 sztuki).
 • Montaż zaworów bezpieczeństwa. Montaż układu ograniczenia przepływu. –(wymiennik ciepła)
 • Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 9

Nieruchomość Nr 19 – budynki Nr 15, 16, 17, 18, 19 (Oś. Partyzantów) - Andersa 3, Andersa 1, Andersa 1, Andersa 5,Sikorskiego 11

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników Jad na potrzeby ccw. - wymiana zaworów, czyszczenie odmulaczy w węźle cieplnym – bud. Nr 17.
 • Uzupełnienie izolacji termicznej – wymiennik ciepła. Andersa 1.
 • Wymiana zaworu kołnierz φ80 szt. 1 oraz zasuwy φ80 szt. 1 w rozdzielaczu bud. Nr 15 na instalacji c.o.
 • Wymiana zasuwy φ100 szt. 1 w węźle cieplnym w budynku Nr 17.
 • Krycie papą termozgrzewalną w części sali – Sikorskiego 11.
 • Wymiana okien – sala przeznaczona pod wynajem (okna z demontażu) – Sikorskiego 11.

Nieruchomość Nr 20 – budynki Nr 36, 37, 38 (Oś. Partyzantów) - Andersa 8, Andersa 10, Andersa 10A

 • Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
 • Wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
 • Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej Andersa 10 - 1 sztuka.
 • Montaż stojaka na rowery.
 • Uzupełnienie izolacji termicznej – wymiennik ciepła.
 • Wykonanie podpór do rur po stronie wysokiej. Andersa 8 (wymiennik cieplny)

Nieruchomość Nr 21 budynek Nr 28 (Oś. Partyzantów) - Andersa 2

 • Demontaż płyt styropianowych i ponowne docieplenie ściany szczytowej południowej.
 • Naprawa tynków przy wejściu do klatek schodowych 2 sztuki.