Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Plan Remontów KSM na 2020 r

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje  iż zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planem Remontów w 2020 r.do wykonania przewidziano niżej wymienione prace.

PLAN REMONTÓW 2020 rok.

 

Nieruchomości Nr 1 - Oś. Żwirki: Żwirki 15, Żwirki 17, Traugutta 7, Traugutta 9, Traugutta 11

TERMOMODERNIZACJA

 1. Docieplenie stropodachu, ścian podłużnych oraz izolacja fundamentów – Żwirki 17
   

PLAN REMONTÓW

 1. Wymiana zaworów zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

 2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów

 3. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na lampy LED Traugutta 11, Traugutta 7

 4. Naprawa instalacji antenowej. Żwirki 17
  Nieruchomości Nr 2 - Budowlanych 6

 5. PLAN REMONTÓW

 6. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

 7. Zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnycm zakresie

 8. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń.

 9. Wymiana rury zimnej wody w piwnicy 2” (odcinek 20mb. instalacja pozioma.)

 10. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej przy budynku od ulicy Budowlanych 6.

Nieruchomość Nr 3 - Budynki garażowe

 1. Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem terenów garaży.

Nieruchomości Nr 4 - Oś. Głowackiego: Ludowa 5, Głowackiego 27B

1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych

3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń

4. Wymiana drzwi wejściowych. – Ludowa 5 (IV klatka schodowa)

5. Montaż siatek w okienkach piwnicznych. – Głowackiego 27B

Nieruchomość Nr 5 - Oś. Głowackiego: Głowackiego 27

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń lokatorów
2. Wymiana zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach wg zgłoszeń lokatorów
3. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED - dwie klatki schodowe.

Nieruchomość Nr 7 Budynek gospodarczo-garażowy przy ul. Ludowej – Oś. Głowackiego

1.Prace konserwacyjne. Wymiana rynny i rur spustowych wraz z położeniem nowej papy termozgrzewalnej

Nieruchomość Nr 9 - Oś. Głowackiego: Głowackiego 10, Głowackiego 121. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych. – zwrot poniesionych kosztów
3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Rozdzielacz centralnego ogrzewania – wymiana zaworów odcinających piony 2” - 5 sztuki. Głowackiego 12
5. Wymiana rury zimnej wody 2” 15 mb piwnica. Wymiana zaworów w pionie wodnym 9 szt. (5/4”–6 szt.,½” – 3 szt.) Głowackiego
10
6. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na lampy LED - Głowackiego 12
7. Naprawa chodnika w szczycie budynku Głowackiego 10, Głowackiego 12 – niwelacja nierówności.

Nieruchomość Nr 10 budynki garażowe Oś. Głowackiego

1.Prace konserwacyjne: naprawa ściany tylnej oraz bocznych, obróbki blacharskie. Niwelacja terenu.

Nieruchomość Nr 11 - Oś. Partyzantów -

 1. istopada 35A, 11 Listopada 35, 11 Listopada 33A, 11 Listopada 33B, 11 Listopada 35B

TERMOMODERNIZACJA
1. Docieplenie ścian podłużnych 11 Listopada 35 wraz z demontażem i utylizacją azbestu, docieplenie stropodachu, naprawa balkonów.
PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

2. Zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.

3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń

4. Wymiennik ciepła – Wymiana zaworów spawanych na kołnierzowe ϕ 100 – 2 sztuki, ϕ 80 – 1 sztuka (11 Listopada 35A) 11
Listopada 35 – wymiana rury zimnej wody w piwnicy 2” - 15 mb.
5. Wymiana zaworów- wymiana rury zimnej wody na pionie w komórce 3 mb. oraz zaworu 5/4”

6. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) 11 Listopada 33B, 11 Listopada 35B

7. Wymiana wodomierzy na radiowe. 11 Listopada 33A, 11Listopada 35

Nieruchomość Nr 12 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 1, Listopada 31A, Sikorskiego 3

1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 1
5. Wymiennik ciepła Sikorskiego 1 - Wymiana zaworu 3”
6. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED Sikorskiego 1
7.Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED Sikorskiego 3
8. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED 11 Listopada 31A
 

Nieruchomość Nr 13 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 7, Sikorkiego 7a, Sikorskiego 5

TERMOMODERNIZACJA
1. Docieplenie ścian podłużnych Sikorskiego 7, Sikorskiego 7A wraz z demontażem i utylizacją azbestu, docieplenie stropodachu, naprawa balkonów.
PLAN REMONTOWY
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
4. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 7
5. Sikorskiego 7 wymiennik – Zakup i montaż wymiennika ciepła (JAD) na ciepłej wodzie.
6. Sikorskiego 5 – wymiana rury zimnej wody w piwnicy 20 mb. 2”. Wymiana zaworów 5/4” 8 szt, ½” – 4 szt.
7. Naprawa balkonu, wymiana obróbek – Sikorskiego 5 m. 2
8. Remont instalacji sanitarnej przy budynkach Sikorskiego 7, Sikorskiego 7ANieruchomość Nr 14 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 9

PLAN REMONTÓW
1.Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Naprawa loggi – Sikorskiego 9 m. 2
5. Montaż zaworów bezpieczeństwa. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 9
6. Remont instalacji sanitarnej przy budynku Sikorskiego 9

Nieruchomość Nr 19 - Oś. Partyzantów: Andersa 3, Andersa 1, Andersa 5, Sikorskiego 11

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów.
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Naprawa loggi – Andersa 3 m. 8
5. Naprawa loggi - Sikorskiego 11 m. 3
6. Naprawa loggi – Sikorskiego 11 m. 28
7. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Sikorskiego 11
8. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Andersa 1 (blok 17,18)

Nieruchomość Nr 20 - Oś. Partyzantów: Andersa 8, Andersa 10, Andersa 10A

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
4. Rozdzielacz blok Andersa 10A – skucie zarwanej posadzki, uzupełnienie ubytków, wylanie nowej posadzki.
5. Naprawa nawierzchni parkingu, skucie betonu, przygotowanie powierzchni pod kostkę brukową. - Andersa 8
6. Naprawa loggi – Andersa 8 m. 15
7. Naprawa loggi – Andersa 8 m. 14

Nieruchomości Nr 21 - Oś. Partyzantów: Andersa 2

PLAN REMONTÓW
1. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
2. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Andersa 2
3. Malowanie 2 klatek schodowych. oraz zewnętrznych wnęk ganków do klatek schodowych. Andersa 2

Nieruchomość Nr 24 budynki mienia Sp-ni przy ul. 11-Listopada oraz pozostałe tereny.

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana pompy centralnego ogrzewania - wymiennik ciepła. Wymiana termometru zewnętrznego – wymiennik ciepła.
2. Montaż naczynia przeponowego regulującego parametry ciśnienia – wymiennik ciepła

MIENIE SPÓDZIELNI

1.Naprawa dachu nad lokalami - mienie baza KSM – część warsztatowa. - Roboty dekarskie – przyklejenie papy termozgrzewalnej – 180m2, naprawa kominów, wymiana obróbek blacharskich.
2. Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych (wiatrołap) – 11 Listopada 41
3. Wymiana na ogniomurach obróbek blacharskich, skucie spękanych tynków, naprawa poprzez wykonanie docieplenia w górnej części sali. – Sikorskiego 11
4. Wymiana pozostałych dwóch okien sala. – Sikorskiego 11
5. Malowanie sali. – Sikorskiego 11
6. Wymiana drzwi wejściowych – lokal usługowy DPD. - Sikorskiego 11 (lokale pod wynajem)

 

 

 

 

UWAGI
Po spotkaniu w dniu 04.02.2020 r. z mieszkańcami bloków przy ulicy Głowackiego 10, Głowackiego 12 Zarząd KSM złoży wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę planu robót termomodernizacyjnych na 2020 rok poprzez uwzględnienie w nim budynku przy ulicy Głowackiego 12.
Rada Nadzorcza podejmie decyzję w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w dniu 25.02.2020 r.