Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych sierpień 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych wrzesień 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
INFORMACJA -ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ ZA 2022 R
Dzień dziecka - na 11 Listopada w Koluszkach
Spotkanie w sprawie przyznanych odszkodowań za udział w prawie współwłasności drogi położonej przy ul. Głowackiego w Koluszkach
BRAK CIEPŁEJ WODY od 07.08 do 13.08.2023 r.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Plan Remontów KSM na 2020 r

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje  iż zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planem Remontów w 2020 r.do wykonania przewidziano niżej wymienione prace.

PLAN REMONTÓW 2020 rok.

 

Nieruchomości Nr 1 - Oś. Żwirki: Żwirki 15, Żwirki 17, Traugutta 7, Traugutta 9, Traugutta 11

TERMOMODERNIZACJA

 1. Docieplenie stropodachu, ścian podłużnych oraz izolacja fundamentów – Żwirki 17
   

PLAN REMONTÓW

 1. Wymiana zaworów zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

 2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów

 3. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na lampy LED Traugutta 11, Traugutta 7

 4. Naprawa instalacji antenowej. Żwirki 17
  Nieruchomości Nr 2 - Budowlanych 6

 5. PLAN REMONTÓW

 6. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

 7. Zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnycm zakresie

 8. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń.

 9. Wymiana rury zimnej wody w piwnicy 2” (odcinek 20mb. instalacja pozioma.)

 10. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej przy budynku od ulicy Budowlanych 6.

Nieruchomość Nr 3 - Budynki garażowe

 1. Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem terenów garaży.

Nieruchomości Nr 4 - Oś. Głowackiego: Ludowa 5, Głowackiego 27B

1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych

3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń

4. Wymiana drzwi wejściowych. – Ludowa 5 (IV klatka schodowa)

5. Montaż siatek w okienkach piwnicznych. – Głowackiego 27B

Nieruchomość Nr 5 - Oś. Głowackiego: Głowackiego 27

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń lokatorów
2. Wymiana zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach wg zgłoszeń lokatorów
3. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED - dwie klatki schodowe.

Nieruchomość Nr 7 Budynek gospodarczo-garażowy przy ul. Ludowej – Oś. Głowackiego

1.Prace konserwacyjne. Wymiana rynny i rur spustowych wraz z położeniem nowej papy termozgrzewalnej

Nieruchomość Nr 9 - Oś. Głowackiego: Głowackiego 10, Głowackiego 121. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych. – zwrot poniesionych kosztów
3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Rozdzielacz centralnego ogrzewania – wymiana zaworów odcinających piony 2” - 5 sztuki. Głowackiego 12
5. Wymiana rury zimnej wody 2” 15 mb piwnica. Wymiana zaworów w pionie wodnym 9 szt. (5/4”–6 szt.,½” – 3 szt.) Głowackiego
10
6. Wymiana istniejącego oświetlenia klatek schodowych na lampy LED - Głowackiego 12
7. Naprawa chodnika w szczycie budynku Głowackiego 10, Głowackiego 12 – niwelacja nierówności.

Nieruchomość Nr 10 budynki garażowe Oś. Głowackiego

1.Prace konserwacyjne: naprawa ściany tylnej oraz bocznych, obróbki blacharskie. Niwelacja terenu.

Nieruchomość Nr 11 - Oś. Partyzantów -

 1. istopada 35A, 11 Listopada 35, 11 Listopada 33A, 11 Listopada 33B, 11 Listopada 35B

TERMOMODERNIZACJA
1. Docieplenie ścian podłużnych 11 Listopada 35 wraz z demontażem i utylizacją azbestu, docieplenie stropodachu, naprawa balkonów.
PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń

2. Zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.

3. Wymiana zaworów przy grzejnikach wg zgłoszeń

4. Wymiennik ciepła – Wymiana zaworów spawanych na kołnierzowe ϕ 100 – 2 sztuki, ϕ 80 – 1 sztuka (11 Listopada 35A) 11
Listopada 35 – wymiana rury zimnej wody w piwnicy 2” - 15 mb.
5. Wymiana zaworów- wymiana rury zimnej wody na pionie w komórce 3 mb. oraz zaworu 5/4”

6. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) 11 Listopada 33B, 11 Listopada 35B

7. Wymiana wodomierzy na radiowe. 11 Listopada 33A, 11Listopada 35

Nieruchomość Nr 12 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 1, Listopada 31A, Sikorskiego 3

1. Wymiana zaworów cw. i zw. na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 1
5. Wymiennik ciepła Sikorskiego 1 - Wymiana zaworu 3”
6. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED Sikorskiego 1
7.Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED Sikorskiego 3
8. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED 11 Listopada 31A
 

Nieruchomość Nr 13 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 7, Sikorkiego 7a, Sikorskiego 5

TERMOMODERNIZACJA
1. Docieplenie ścian podłużnych Sikorskiego 7, Sikorskiego 7A wraz z demontażem i utylizacją azbestu, docieplenie stropodachu, naprawa balkonów.
PLAN REMONTOWY
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
4. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 7
5. Sikorskiego 7 wymiennik – Zakup i montaż wymiennika ciepła (JAD) na ciepłej wodzie.
6. Sikorskiego 5 – wymiana rury zimnej wody w piwnicy 20 mb. 2”. Wymiana zaworów 5/4” 8 szt, ½” – 4 szt.
7. Naprawa balkonu, wymiana obróbek – Sikorskiego 5 m. 2
8. Remont instalacji sanitarnej przy budynkach Sikorskiego 7, Sikorskiego 7ANieruchomość Nr 14 - Oś. Partyzantów: Sikorskiego 9

PLAN REMONTÓW
1.Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Naprawa loggi – Sikorskiego 9 m. 2
5. Montaż zaworów bezpieczeństwa. Montaż układu ograniczenia przepływu. Uzupełnienia izolacji termicznej – wymiennik ciepła Sikorskiego 9
6. Remont instalacji sanitarnej przy budynku Sikorskiego 9

Nieruchomość Nr 19 - Oś. Partyzantów: Andersa 3, Andersa 1, Andersa 5, Sikorskiego 11

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów.
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń
4. Naprawa loggi – Andersa 3 m. 8
5. Naprawa loggi - Sikorskiego 11 m. 3
6. Naprawa loggi – Sikorskiego 11 m. 28
7. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Sikorskiego 11
8. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Andersa 1 (blok 17,18)

Nieruchomość Nr 20 - Oś. Partyzantów: Andersa 8, Andersa 10, Andersa 10A

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana zaworów cw i zw na pionach w mieszkaniach wg zgłoszeń.
2. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
3. Wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach wg zgłoszeń.
4. Rozdzielacz blok Andersa 10A – skucie zarwanej posadzki, uzupełnienie ubytków, wylanie nowej posadzki.
5. Naprawa nawierzchni parkingu, skucie betonu, przygotowanie powierzchni pod kostkę brukową. - Andersa 8
6. Naprawa loggi – Andersa 8 m. 15
7. Naprawa loggi – Andersa 8 m. 14

Nieruchomości Nr 21 - Oś. Partyzantów: Andersa 2

PLAN REMONTÓW
1. Częściowy zwrot kosztów wymienionej stolarki okiennej wymienionej we własnym zakresie przez lokatorów
2. Wymiana wodomierzy (brak legalizacji) Andersa 2
3. Malowanie 2 klatek schodowych. oraz zewnętrznych wnęk ganków do klatek schodowych. Andersa 2

Nieruchomość Nr 24 budynki mienia Sp-ni przy ul. 11-Listopada oraz pozostałe tereny.

PLAN REMONTÓW
1. Wymiana pompy centralnego ogrzewania - wymiennik ciepła. Wymiana termometru zewnętrznego – wymiennik ciepła.
2. Montaż naczynia przeponowego regulującego parametry ciśnienia – wymiennik ciepła

MIENIE SPÓDZIELNI

1.Naprawa dachu nad lokalami - mienie baza KSM – część warsztatowa. - Roboty dekarskie – przyklejenie papy termozgrzewalnej – 180m2, naprawa kominów, wymiana obróbek blacharskich.
2. Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych (wiatrołap) – 11 Listopada 41
3. Wymiana na ogniomurach obróbek blacharskich, skucie spękanych tynków, naprawa poprzez wykonanie docieplenia w górnej części sali. – Sikorskiego 11
4. Wymiana pozostałych dwóch okien sala. – Sikorskiego 11
5. Malowanie sali. – Sikorskiego 11
6. Wymiana drzwi wejściowych – lokal usługowy DPD. - Sikorskiego 11 (lokale pod wynajem)

 

 

 

 

UWAGI
Po spotkaniu w dniu 04.02.2020 r. z mieszkańcami bloków przy ulicy Głowackiego 10, Głowackiego 12 Zarząd KSM złoży wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę planu robót termomodernizacyjnych na 2020 rok poprzez uwzględnienie w nim budynku przy ulicy Głowackiego 12.
Rada Nadzorcza podejmie decyzję w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w dniu 25.02.2020 r.