Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
Informacja w sprawie korekt montażowych
ZAWIADOMIENIE-Naprawy i korekty gwarancyjne producenta garaży blaszanych -spotkanie w dniu 20 listopada 2021 r .w godz. 11 -13
ZAWIADOMIENIE o ustalonym terminie kolejnego zebrania właścicieli 40 garaży blaszanych w dniu 26 listopada 2021 o godz.20.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Plan Remontów Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 r.

W dniu 15 lutego 2022 r. Uchwałą Nr 8/2022 Rady Nadzorczej KSM przyjęty został plan remontów i termomodernizacji na 2022 rok.

W 2022 roku w ramach termomodernizacji planujemy wykonanie następujących prac:

1. Nier Nr 1 –wykonanie izolacji i docieplenia fundamentów budynku Traugutta 11 .

2. Nier Nr 2 – wykonanie docieplenia dwóch szczytów budynku Budowlanych 6, docieplenie stropodachu.

3. Nier Nr 4 – docieplenie dwóch szczytów budynku Ludowa 5, docieplenie stropodachu budynku Ludowa 5 zostało już wykonane w styczniu 2022 r.

4. Nier Nr 9 – docieplenie stropodachów budynków: Głowackiego 10 oraz Głowackiego 12.

5. Nier Nr 11 – docieplenie stropodachów budynków: 11 Listopada 33B i 11 Listopada 35B.

6. Nier Nr 12 – docieplenie stropodachów budynków: 11 Listopada 31A oraz Sikorskiego 3.

7. Nier Nr 13 – docieplenie stropodachów budynków: Sikorskiego 7, Sikorskiego 7A oraz Sikorskiego 5.

 

W 2022 roku planujemy również prace remontowe , do ważniejszych prac remontowych należą:

1. Nier Nr 1 – malowanie klatek schodowych w budynkach: Traugutta 11, Traugutta 9 oraz Traugutta 7, wymiana wodomierzy w lokalach w związku z upływem okresu legalizacji ( 71 szt).

2. Nier Nr 2 – wymiana wodomierzy w lokalach w związku z upływem okresu legalizacji w budynku Budowlanych 6 – 154 szt, prace remontowe na węźle cieplnym.

3. Nier Nr 4 – wymiana rury kanalizacyjnej zewnętrznej pomiędzy dwoma studzienkami – Ludowa 5, prace remontowe na węźle cieplnym Głowackiego 27B.

4. Nier Nr 5 – wymiana rur poziomych w piwnicy, zaworów oraz podejść do pionów na instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku Głowackiego 10, wymieniono już wodomierze zimnej i ciepłej wody w budynku Głowackiego 12 ( 94 szt)

5. Nier Nr 11 – prace remontowe na węźle cieplnym, wymiana wodomierzy w budynku 11 Listopada 33A, 11 Listopada 35B, 11 Listopada 33 B.

6. Nier Nr 12 – prace remontowe na węźle cieplnym, wymiana wodomierzy w budynku 11 Listopada 31A i Sikorskiego 3, malowanie klatek schodowych w budynku Sikorskiego 3.

7. Nier Nr 13 – prace remontowe na wymienniku cieplnym, wymiana wodomierzy w budynku Sikorskiego 7A.

8. Nier Nr 14 – prace remontowe i konserwacyjne na wymienniku cieplnym w budynku Sikorskiego 9, wymiana zaworów w piwnicy na podejściach do pionów na instalacji ciepłej i zimnej wody.

9. Nier Nr 19 – prace remontowe na wymienniku cieplnym, wymiana legalizacyjna wodomierzy w budynku Andersa 1, prace remontowe na wejściach do klatek schodowych  (  najgorszy stan techniczny).

10. Nier Nr 20 -  prace remontowe na wymienniku cieplnym, wymiana legalizacyjna wodomierzy w budynku Andersa 8/10/10A, prace remontowe na wejściach do klatek schodowych  (  najgorszy stan techniczny).

11. Nier Nr 21 - wymiana legalizacyjna wodomierzy w budynku Andersa 2.

W w/w pracach nie uwzględniono wykonywanych na bieżąco prac remontowych  wynikających ze zgłoszeń i wniosków mieszkańców. Ponadto wykonywane są czynności wynikające z przepisów tj przeglądy budowlane, gazowe, przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, wykonywanie podłoży oraz ławek i stojaków na rowery, deratyzacje itp