Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Osoby nie będące członkami, a posiadjące spółdzielcze prawa do lokali w zasobach KSM zostali przyjęci w poczet członków

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2013.1222, zm.: Dz. U. 2017.1442, Dz. U. 2017.1596) osoby nie będące członkami a posiadające spółdzielcze prawa do lokali w zasobach KSM zostali przyjęci w poczet członków Spółdzielni.

Pisma w tej sprawie są już sukcesywnie wysyłane do uprawnionych mieszkańców. W przypadku braku członkowstwa – przy posiadaniu samodzielnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagane jest jednak złożenie deklaracji członkowskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy osoby zainteresowane, o składanie deklaracji, której druk można pobrać w siedzibie Spółdzielni. Druk ten będzie również dostępny na stronie internetowej KSM.

W przypadku nieuregulowania spraw spadkowych lub majątkowych związanych z prawem do lokalu, członkowstwo będzie można uzyskać dopiero po zakończeniu postępowań sądowych lub notarialnych i dostarczeniu do Spółdzielni niezbędnej dokumentacji.