Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
Informacja w sprawie korekt montażowych
ZAWIADOMIENIE-Naprawy i korekty gwarancyjne producenta garaży blaszanych -spotkanie w dniu 20 listopada 2021 r .w godz. 11 -13
ZAWIADOMIENIE o ustalonym terminie kolejnego zebrania właścicieli 40 garaży blaszanych w dniu 26 listopada 2021 o godz.20.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Nowy skład Rady Nadzorczej

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej KSM zgodnie z obowiązującym regulaminem jej skład przedstawia się następująco:

 

 • Małgorzata Czarnecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Krystyna Hamera - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Jerzy Szwarc - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Teresa Dałkowska- Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Markowska -Kurc - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Szklarek - Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Jeziorski - Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Piekacz - Członek Rady Nadzorczej
 • Konrad Surmański - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Komisja Rewizyjna:

 • Krystyna Hamera -    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Radosław Jeziorski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Zbigniew Piekacz  -   Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Konrad Surmański  - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Techniczna:

 • Teresa Dałkowska  -  Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Maria Markowska-Kurc  -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej
 • Jerzy Szwarc -  Sekretarz Komisji Technicznej
 • Piotr Szklarek  - Członek Komisji Technicznej