Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Nowe uchwały w 2019 już podjęte

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków KSM (Cz. I - 03.06.2019 r., Cz. II - 04.06.2019 r.) podjęło następujące Uchwały:

1) Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres: 01.01.-31.12.2018 r.

2) Uchwała Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok oraz wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i nadwyżki bilansowej na pozostałej działalności operacyjnej.

3) Uchwała Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.-31.12.2018 roku wraz z informacją o realizacji wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP lustracji pełnej działalności Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015-2017.

4) Uchwała Nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach za 2018 rok.

5) Uchwała Nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium P. Krzysztofowi Kaczorowskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 01.06.-31.12.2018 roku.

6) Uchwała Nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium P. Ewie Kołodziej-Chycińskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 01.01.-31.12.2018 roku.

7) Uchwała Nr 8/2019 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2019 - 2021.

Nie podjęto Uchwały Nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium P. Teresie Owczarek, pełniącej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 01.01.-31.05.2018 roku. Walne Zgromadzenie Członków nie udzieliło absolutorium P. Teresie Owczarek, pełniącej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 01.01.-31.05.2018 roku.

Wyjaśniamy, iż wszystkie uchwały wraz z załącznikami, protokoły z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i pozostała dokumentacja z obrad są dostępne do wglądu dla członków w sekretariacie Sp-ni w godzinach pracy administracji.