Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , iż w trybie korespondencyjnym w dniu 28.10.2020r zostały podjęte następujące Uchwały
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Komunikaty

UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY - UL. 11LISTOPADA 35, 35A, 33A , 33 B, 35 B ,
2021-06-08
Roztrzygnięty został przetarg na planowane do wykonania w 2021 r docieplenia budynków w zasobach KSM
2021-05-31
Ogłoszenie -rozliczenie centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody uzytkowej za 2020r
2021-04-29
Ogłoszenie- wznowienie naboru wniosków o dzierżawę terenu na posadowienie garażu blaszanego
2021-04-09
Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na termomodernizację budynków w 2021 r
2021-04-09
Zmiana w funkcjonowaniu administracji KSM w związku z sytuacją Epidemiologiczną (Covid 19 ) ,znaczącym wzrostrem liczby zachorowań .
2020-11-02
Rada Nadzorcza KSM informuje ,że został roztrzygnięty konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa KSM.
2020-07-17
Roztrzygnięcie przetargu na docieplenie budynku ul. Głowackiego 27
2020-06-16
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie wystepowania zakażeń koronawirusem COVIT-19
2020-04-14
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na planowane do wykonania w 2020 roku docieplenia budynków w zasobach Spółdzielni.
2020-03-02
Osoby nie będące członkami, a posiadjące spółdzielcze prawa do lokali w zasobach KSM zostali przyjęci w poczet członków
2017-12-10