Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych styczeń 2023 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych luty 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych budową garażu na os. Głowackiego.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAAWANSOWANIA

INWESTYCJI I SZACOWANYCH KOSZTACH

 

1.Otrzymaliśmy projekt budowlany i złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę .

2.Wybrany został wykonawca garaży , uzgodniono kwotę za wszystkie garaże , przygotowana została umowa z wykonawcą . Koszt wykonania 1 garażu ze spadem do tyłu , wzmocnionego profilem pełnym , z bramą uchylną ręcznie otwieraną , z orynnowaniem i wyłożeniem dachu materiałem pochłaniającym wilgoć ok – 4381 zł brutto . Wpłacona zostanie zaliczka dla wykonawcy w wysokości ok. 62.000 zł.

3.Wybrany został wykonawca przyłączy elektrycznych , koszt ogółem całej usługi został wyceniony przez wykonawcę na niecałe 48.000 zł brutto.

4.Wpłynęły kompleksowe oferty : na przygotowanie podłoża , wykonanie dojazdów , utwardzenie terenu , zbrojonych płyt betonowych , na których stawiane będą garaże , wykonanie chodnika , wysypanie tłuczniem dróg przejazdowych między garażami . Bardziej korzystna oferta opiewa na kwotę 234.100 zł ( netto ) , brutto – ok . 288.000 zł .

5.Dotychczasowe koszty : usługi geodezyjne z mapą -1476 zł , projekt – 2000 zł , opłaty skarbowe za zezwolenie 50 zł. Doliczyć należy wynagrodzenie dla kierownika budowy ( 1500 zł ) ewentualną opłatę za wydanie warunków przyłącza energetycznego ok.650 zł ) , dalsze opłaty administracyjne .

 

Szacowany koszt ogółem budowy 1 garażu na dzień dzisiejszy wynosi : 13.000 zł . Kwota ta nie powinna się już znacząco zmienić .

 

Prosimy o wpłatę 2 raty w ustalonej wysokości 3.000 zł do dnia 10.05.2021 r na konto

 

Komitet Budowy Garaży

ul. Sikorskiego 11 , 95 – 040 Koluszki

nr rach . 03 1020 3378 0000 1202 0380 1594