Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Ogłoszenie w sprawie rozpoczącia prac termomodernizacyjnych na budynku 11 Listopada 33 A
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.

Dnia 25.05.2021 r . w biurze Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie koordynacyjne zorganizowane przez

Przewodniczącego Komitetu Budowy Garaży .

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób , nie było listy obecności na spotkaniu.

Po odebraniu pozwolenia na budowę przedstawiono stan negocjacji  z wykonawcami robót budowlanych wraz z blaszanymi garażami .

Przedstawiono zbiorcze koszty wspólnego budowania ,które wzrosły od początku 2021 roku  o około 3 tysiące złotych /sztukę garażu względem wcześniejszych szacunków .

Przewodniczący Komitetu Budowy Garaży prosi wszystkie osoby ,które obecnie pragną zrezygnować z udziału we wspólnym budowaniu garaży ,aby złożyły swoje informacje

pisemnie w sekretariacie Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  do dnia  31.05.2021 roku.

Jednocześnie Komitet Budowania Garaży zapewnia , że będzie poszukiwał   alternatywnych metod tańszego wykonania inwestycji .