Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Uwaga dnia 08.05.2024 wyłączamy ogrzewanie.
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.

Dnia 25.05.2021 r . w biurze Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie koordynacyjne zorganizowane przez

Przewodniczącego Komitetu Budowy Garaży .

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób , nie było listy obecności na spotkaniu.

Po odebraniu pozwolenia na budowę przedstawiono stan negocjacji  z wykonawcami robót budowlanych wraz z blaszanymi garażami .

Przedstawiono zbiorcze koszty wspólnego budowania ,które wzrosły od początku 2021 roku  o około 3 tysiące złotych /sztukę garażu względem wcześniejszych szacunków .

Przewodniczący Komitetu Budowy Garaży prosi wszystkie osoby ,które obecnie pragną zrezygnować z udziału we wspólnym budowaniu garaży ,aby złożyły swoje informacje

pisemnie w sekretariacie Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  do dnia  31.05.2021 roku.

Jednocześnie Komitet Budowania Garaży zapewnia , że będzie poszukiwał   alternatywnych metod tańszego wykonania inwestycji .