Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
Rada Nadzorcza i Zarząd KSM zapraszają na spotkania z mieszkańcami .
Informacja w sprawie robót budowlanych na ul. Piłsudskiego
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12

 

 

Dnia 27.02.2023 w biurze KSM  odbyło się spotkanie w sprawie budowy garaży na terenie

działki przy ulicy Głowackiego 10 i 12 - za blokami , od strony torów PKP;

na terenie ogródków działkowych planowanych do likwidacji .

 

O inwestycji  informuje osoby zainteresowane  ( w godzinach popołudniowych i  wieczorem)

Komitet Budowy Garaży:

Pan Rafał Kowalczyk , tel. 724 507 111    email:   kowalczyk.rafal96@gmail.com

Pani Helena Fortuna

Pan Marcin Misio

Pan Michał Gawrych

 

W Spółdzielni Mieszkaniowej  udziela informacji  Zastępca Prezesa Zarządu Damian Ćmiel 

( godz.  8-14 )      email:    ksmkoluszki@ksmkoluszki.pl,   tel. 44 714-10-30

 

Następne spotkanie koordynacyjne  grupy osób zainteresowanych

odbędzie się dnia 27.03.2023 o godzinie 19.00 , w biurze KSM, ul. Sikorskiego 11 w Koluszkach

Zapraszamy osoby zainteresowane posiadaniem własnego garażu  w tej lokalizacji

na gruntach KSM   na kolejne spotkania   koordynacyjne .