Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM

Przewodniczący Komitetu Budowy Garaży Pan Paweł Nowak

podpisał następujące umowy na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowania zespołu 40 garaży na terenie działki Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

  1. Garaże blaszane , ilość 40 sztuk .

Firma IGOPOL Paweł Jarząbski.

  1. Podbudowy betonowe pod garaże blaszane .

Firma Artur Janowski.

  1. Nawierzchnie przejazdów z tłucznia pomiędzy garażami oraz wjazd z kostki betonowej na teren garaży .

Firma Konkret Adam Miazek.

  1. Przyłącze energetyczne dla terenu zespołu garaży oraz wykonanie podłączenia elektrycznego ziemnego kablowego każdego garażu .Wraz z zamontowaniem w każdym garażu rozdzielnicy bezpiecznikowej 6-polowej , wyłącznika różnicowoprądowego, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego i gniazda.

Firma ELMAT Michał Kwiecień.

 

 

Kierownik Budowy Pan inżynier Mirosław Kaźmierczak przekazał oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy.