Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Uwaga dnia 08.05.2024 wyłączamy ogrzewanie.
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Informacja o aktualnych pracach remontowych w zasobach KSM.

Zarząd KSM  dnia 06.06.2022  informuje o  aktualnie wykonywanych działaniach  techniczno-remontowych .

1) Docieplone są już w roku 2022  stropy nad ostatnimi kondygnacjami  4  bloków  o adresach :

-Budowlanych 6

-11 Listopada 31A

-Głowackiego 10

-Głowackiego 12

Obecnie firma wykonawcza  EKOBUD  Wypchlak  czeka na dostawę wełny mineralnej  ,

dlatego w wykonywanych pracach jest tymczasowy przestój.

Łącznie w planie rocznym remontów przewiduje się docieplenie stropów 10 bloków KSM.

 

2) Klatki schodowe bloku przy ulicy Sikorskiego 3   zostały odnowione poprzez malowanie.

Obecnie trwają prace malowania dwóch klatek schodowych w bloku przy ulicy Traugutta 7.

 

3) Awaria związana z przeciekami na rurze zasilania w wodę bloku przy ulicy Żwirki 17 została naprawiona.

Konieczne było prowadzenie nowych rur zasilania wodnego w ziemi na długości około 40 mb ;

częściowa rozbiórka chodnika oraz nawierzchni z trylinki  wraz z  krawężnikiem nawierzchni jezdnej

i ponowne tych  ułożenie nawierzchni utwardzonych.

 

4) Trwają prace malowania fragmentów elewacji na budynkach bloków , które były pomazane przez wandali  farbami w sprayach. 

W pierwszej kolejności są to ściany  budynków:

Sikorskiego 9,  Sikorskiego 11,   Andersa 2.

Inne budynki będą odmalowywane sukcesywnie.

 

5) Na wszystkich osiedlach  Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  trwają prace koszenia trawy

Niebawem rozpocznie  się przycinanie żywopłotów.

 

6) Na pisemne wnioski mieszkańców  KSM  instalowane są ławki oraz stojaki na rowery przy blokach.

 

7) Podpisano kolejne umowy na dzierżawę fragmentów terenów KSM w celu wybudowania garaży blaszanych .