Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w październiku 2021 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
WALNE ZGROMADZENIE 2021
Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM za 2020 r
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KSM za 2020 rok.
Regulamin przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Członków KSM w Koluszkach w trybie - na piśmie .
Uchwała Rady Nadzorczej KSM w sprawie zarządzenia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków KSM Uchwał - na piśmie-
Karta do głosowania wraz z oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych .
Pełnomocnictwo
Informacja o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM w2021 r. w trybie głosowania -na piśmie-
Projekty Uchwał - Walne zgromadzenie Członków KSM
Protokół Kolegium -wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie ( na piśmie) 20 i 21 październik 2021 r.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Harmonogram docieplania budynków

Informujemy iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego Uchwałą Nr5/2020 r.zatwierdzono następujący harmonogram dociepleń budynków w zasobach KSM.

   Lp.     BUDYNEK                       

 Data oddania do

   użytkowania                        

Planowany termin

termomodernizacji                         

 
 1. Żwirki 17 1965 2020 rok  
 2. Głowackiego 27 1966 2020 rok  
 3. 11Listopada 35 1985 2020 rok  
 4. Traugutta 11 1966 2021 rok  
 5. Ludowa 5 1970 2021 rok  
 6. 11Listopada 33A 1985 2021 rok  
 7. Traugutta 7 1967 2022 rok  
 8. Głowackiego 10 1978 2022 rok  
 9. 11Listopada 33 B 1986 2022 rok  
10. Głowackiego 12 1979 2023 rok  
11. 11Listopada 35 B 1986 2023 rok  
12. Budowlanych 6 1976 2024 rok  
13. Sikorskiego 5 1986 2024 rok  
14, Sikorskiego 7 1987 2025 rok  
15. Sikorskiego 7A 1987 2025 rok  
16. 11Listopada 31 A 1988 2026 rok  
17. Sikorskiego 3 1988 2026 rok  
18. Sikorskiego 9 1988 2027 rok  
19. Andersa 1 1990 2027 rok  
20. Andersa 3 1991 2027 rok  
21. Andersa 1A 1991 2028 rok  
22. Andersa 5 1991 2028 rok  
23. Andersa 8 1992 2028 rok  
24. Sikorskiego 11 1992 2029 rok  
25. Andersa 10 1994 2030 rok  
26. Andersa 10 A 1993 2030 rok  
27. Andersa 2 1998 2030 rok

 

W przypadku , gdy po rozstrzygnięciu przetargu wystąpi przekroczenie posiadanych środków finansowych funduszu termomodernizacyjnego danego roku , budynek ,który nie zostanie docieplony w planowanym terminie przechodzi do realizacji w pierwszej kolejności na rok następny.