Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych czerwiec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2024
WALNE ZGROMADZENIE 2024
Zawiadomienie i porządek obrad
Regulamin
Pełnomocnictwo
SPRAWOZDANIA
Projekty Uchwał
Walne Zgromadzenie Członków KSM 2024- Podjęte Uchwały
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
BON ENERGETYCZNY
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

BON ENERGETYCZNY

 

Informacja w sprawie bonu energetycznego

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje ,  iż w związku zmianą cen energii elektrycznej będzie można ubiegać się o  tzw. bon energetyczny.                                                                      

 Wniosek o wypłatę bonu energetycznego trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miasta Koluszki od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku .                      

Natomiast organ gminy na rozpatrzenie wniosku będzie miał 60 dni ,                

wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana w bieżącym roku  oraz na początku 2025 .                                                                                                       

Tak wynika z uchwalonej przez Sejm 23 maja 2024 r. ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu                                           

ograniczenia cen energii elektrycznej , gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta weszła w życie 13 czerwca 2024 r.                                                                                                              

 Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres  od 1 lipca 2024 r do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym                       

 dla gospodarstw domowych , których przeciętne dochody w roku 2023                          

nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym ,albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym