Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Główny Księgowy
Sprawy członkowskie
Kireownik działu GZM
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Walne zgromadzenie
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Remonty
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Walne Zgromadzenie 2020 r
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Koronawirus Covid-19
ogłoszenie -place zabaw
Ogłoszenie w sprawie rozpoczącia prac termomodernizacyjnych na budynku 11 Listopada 33 A
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Aktualności

Plan remontów na 2021 r.
Ogłoszenie -nowe stawki opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koluszki
Ogłoszenie - o możliwości zmiany przeznaczenia pomieszczenia wspólnego polożonego na os.Żwirki dawna pralnia-suszarnia
Ołoszenie -wznowienie naboru wniosków na dzierżawę terenu -garaże blaszane
Uwaga z dniem 01.12.2020 r. nastąpią zmiany w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach KSM w poz.centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej
Uwaga - z dniem 01.11.2020 r . następuje zmiana Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w KSM.
UWAGA - ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
INFORMUJEMY IŻ OD 01.06.2021 WZNAWIAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNAWANIE TERENU NA POSTAWIENIE GARAŻY BLASZANYCH NA TERENIE KSM
ZMIANA PLANU REMONTÓW W KSM NA 2020R Uchwała Rady Nadzorczej 12-2020 z dnia 10.03.2020r
Plan Remontów KSM na 2020r
Zgodnie z uchwałą 3/2020 zostały przewidziane prace remontowe w Planie na 2020 r.
Zmiana Stawek Eksploatacji Funduszu Remontowego i Funduszu Termomodernizacji od 01.04.2020 r.
Nowe uchwały w 2019 już podjęte
W dniach 3 i 4 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KSM, na którym podjęto nowe uchwały.
Nowy Statut KSM
Z dniem 16.10.2018 r. został zarejestrowany nowy Statut KSM przyjęty Uchwałą Nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków KSM z 11. i 12. czerwca 2018 roku.