Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych marzec 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Aktualności

Informacja w sprawie podwyżki cen energii cieplnej dla mieszkańców od 01.02.2023r.
Nowa taryfa kosztów energii cieplnej dla mieszkańców od 01.02.2023r.
Nowy skład Rady Nadzorczej
Informacja o aktualnych pracach remontowych w zasobach KSM.
Informacja w sprawie podwyżki kosztów energii cieplnej.
Plan Remontów Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 r.
Informacja w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości .
Informacja w sprawie malowania klatek schodowych w blokach w zasobach KSM
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje ,że na terenie osiedla Żwirki-Traugutta planowane jest wykonanie inwestycji zbiorczego garażu blaszanego złożonego z dziewięciu przyległych do siebie stanowisk garażowych połączonych wspólnymi ściankami blaszanymi .........
Ogłoszenie -o możliwości składania pisemnych wniosków dotyczących najmu pomieszczeń garażowych i użytkowych na tzw. bazie KSM
Ogłoszenie -nowe stawki opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koluszki
Uwaga - z dniem 01.11.2020 r . następuje zmiana Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w KSM.
UWAGA - ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zmiana Stawek Eksploatacji Funduszu Remontowego i Funduszu Termomodernizacji od 01.04.2020 r.