Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Statut
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Harmonogram docieplania budynków
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Ogłoszenie -Place Zabaw
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych KSM w m-c wrześniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w zasobach KSM w sierpniu 2022 r.
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych październik 2022
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram
Oferta Citinet - telewizja
Przetargi
Lokale
Kontakt
BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH
Zawiadomienie o konieczności wpłaty III transzy należności.
KOMITET BUDOWY GARAŻY
Informacja w sprawie podpisanych umów na wykonanie wyodrębnionych zadań w procesie budowy garaży na terenie KSM
Zmiana Regulaminu przyznawania terenu na postawienie garaży blaszanych w KSM
Informacje dotyczące zaawansowania inwestycji i szacowanych kosztach
Informacje dotyczące spotkania koordynacyjnego w dniu 25.05.2021 r.
WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - BUDOWA GARAŻY BLASZNYCH
Umowa dzierżawy grutu pod garaże blaszane
Ogłoszenie- w dniu 11.10.2021. ustalono termin spotkania w sprawie budowy garaży blaszanych -losowanie lokalizacji miejsc dzierżawy terenu.
Informacja w sprawie korekt montażowych
ZAWIADOMIENIE-Naprawy i korekty gwarancyjne producenta garaży blaszanych -spotkanie w dniu 20 listopada 2021 r .w godz. 11 -13
ZAWIADOMIENIE o ustalonym terminie kolejnego zebrania właścicieli 40 garaży blaszanych w dniu 26 listopada 2021 o godz.20.
Koronawirus Covid-19
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Wznowienie dyżurów członków Rady Nadzorczej -harmonogram.
Uwaga - gałęzie do odbioru.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Aktualności

Nowy skład Rady Nadzorczej
Informacja o aktualnych pracach remontowych w zasobach KSM.
Informacja w sprawie podwyżki kosztów energii cieplnej.
Informacja w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej
Plan Remontów Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 r.
Informacja w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości .
Informacja w sprawie malowania klatek schodowych w blokach w zasobach KSM
Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje ,że na terenie osiedla Żwirki-Traugutta planowane jest wykonanie inwestycji zbiorczego garażu blaszanego złożonego z dziewięciu przyległych do siebie stanowisk garażowych połączonych wspólnymi ściankami blaszanymi .........
Ogłoszenie -o możliwości składania pisemnych wniosków dotyczących najmu pomieszczeń garażowych i użytkowych na tzw. bazie KSM
Ogłoszenie -nowe stawki opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koluszki
Uwaga z dniem 01.12.2020 r. nastąpią zmiany w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach KSM w poz.centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej
Uwaga - z dniem 01.11.2020 r . następuje zmiana Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w KSM.
UWAGA - ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zmiana Stawek Eksploatacji Funduszu Remontowego i Funduszu Termomodernizacji od 01.04.2020 r.