Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych czerwiec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2024
WALNE ZGROMADZENIE 2024
Zawiadomienie i porządek obrad
Regulamin
Pełnomocnictwo
SPRAWOZDANIA
Projekty Uchwał
Walne Zgromadzenie Członków KSM 2024- Podjęte Uchwały
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
BON ENERGETYCZNY
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Aktualności

Nowe stawki opłat 2024 r. za zimną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koluszki
Informacja Zarządu w sprawie nowych stawek eksploatacja - remonty 2024 r.
Zmiana regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w zasobach KSM oraz zmiana harmonogramu dociepleń
Informacja w sprawie podwyżki cen energii cieplnej dla mieszkańców od 01.02.2023r.
Nowa taryfa kosztów energii cieplnej dla mieszkańców od 01.02.2023r.
Nowy skład Rady Nadzorczej
Informacja o aktualnych pracach remontowych w zasobach KSM.
Informacja w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości .
Informacja w sprawie malowania klatek schodowych w blokach w zasobach KSM
Uwaga - z dniem 01.11.2020 r . następuje zmiana Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w KSM.